Bengt Lagerman. Foto: Crelle Fotograf

Bengt Lagerman kommer närmast från en roll som vd på Returpack, där han varit sedan 2014. Bengt har tidigare haft flera ledande befattningar bland annat hos Coca-Cola och Procter & Gamble, och han har också haft styrelseuppdrag i ett flertal företag och föreningar, däribland Håll Sverige Rent.

– Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse, ledning och medarbetare medverka till att bygga Näringslivets Producentansvar. Tillsammans kan vi aktivt bidra till en hållbar och cirkulär återvinning som skapar långsiktiga värden för alla våra anslutna producentkunder. Hållbarhet och hållbart ledarskap ser jag som en nyckel till framgång. Det är en spännande tid vi har framför oss och jag är övertygad om att Näringslivets Producentansvar kommer att ta en central roll i den fortsatta utvecklingen, säger Bengt Lagerman.

Om Näringslivets Producentansvar

Sommaren 2022 fattade regeringen beslut om en ny förpackningsförordning som innebär ökade krav på producenterna samt omfattande förändringar gällande ansvar och insamling av förpackningar. För att möta de ökade kraven gick branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) samman och bildade Näringslivets Producentansvar i februari i år och i juli anslöt Svensk Handel till ägarkonstellationen. Näringslivets Producentansvar erbjuder alla producenter en hållbar, effektiv och ansvarsfull tjänsteportfölj för samtliga materialslag som förordningen omfattar, och genom strategiska partnerskap med utvalda leverantörer av återvinningstjänster kommer bolaget fortsätta driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning.

Värdefulla erfarenheter för arbetet framåt

− Vi är mycket glada över att kunna presentera Bengt Lagerman som ny styrelseordförande i Näringslivets Producentansvar. Bengts tidigare erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla för oss som bolag. Vi ser också att han har de egenskaper som krävs för att leda Näringslivets Producentansvar i de stora förändringar som branschen står inför, säger Jörgen Friman, vd på DLF.

Bengt Lagerman ersätter Rolf Cassergren som har haft uppdraget som styrelseordförande från det att bolaget bildades.


NPA:s styrelse