Styrelse

Näringslivets Producentansvar ägs av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

 

DLF logotyp    Svensk Dagligvaruhandel logotyp    Svensk Handel logotyp   Sveriges Bryggerier logotyp    SVL logotyp

 

I styrelsen för Näringslivets Producentansvar sitter representanter utsedda av branschorganisationerna:

Bengt Lagerman (ordförande)

Jörgen Friman, DLF

Henrik Juhlin, DLF (Orkla)

Edward Liepe, DLF (Saturnus)

Anna-Karin Fondberg, Sveriges Bryggerier

Anna DeGeer, SVL (suppleant)

Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel

Thomas Evertsson, Svensk Dagligvaruhandel (Willys)

Jenny Eriksson, Svensk Dagligvaruhandel (Ica)

Reza Shomali, Svensk Handel (Ikea)

 

Läs mer om branschorganisationerna på respektive webbplats:

Dagligvaruleverantörna (DLF)

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Handel

Sveriges Bryggerier

Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL)