Tomma förpackningar mot en orange bakgrund med en grön återvinningssymbol i mitten.

Producent­ansvaret för förpackningar


Om ditt företag tillför en förpackning på den svenska marknaden, har du som producent enligt lag ett finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Huvudsyftet med producentansvaret är att minska nedskräpning, minska mängden avfall samt att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Varför finns producentansvaret?


Huvudsyftet med producentansvaret är att minska nedskräpning, mängden avfall samt att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.

 

Vem har producentansvar?


Ni har producentansvar om ditt företag gör något av följande:

 • Fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara)
 • För in en förpackad vara till Sverige
 • Tillverkar en förpackning i Sverige (serviceförpackningar)
 • För in en förpackning till Sverige (serviceförpackningar)
 • Från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare i Sverige

 

Exporterar du eller för ut förpackningar till annat land?


Det som exporteras eller förs ut till ett annat land (både inom och utanför EU) ska du inte redovisa.

Vad gäller för serviceförpackningar?


För att undvika att alla butiker, storkök, restauranger, pizzerior, korvkiosker, konditorier, tvätterier, odlare, bärplockare, äggproducenter med flera, måste ansluta sig till oss bara för att de fyller en förpackning, tar Näringslivets Producentansvar istället ut avgiften av den som tillverkar eller importerar själva förpackningen.

 

Vad innebär ditt ansvar

Producentansvaret för förpackningar

 • Samla in och återvinn

  Du ska se till att förpackningarna samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt. Detta gör du genom att vara ansluten till en producentansvarsorganisation och betala förpackningsavgift.

 • Rapportera till Naturvårdsverket

  Varje år ska du rapportera till Naturvårdsverket om hur stor mängd förpackningar du satt på marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Detta gör du själv eller via en producentansvarsorganisation.

 • Betala avgift till Naturvårdsverket

  Du behöver betala en årlig tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

En illustrerad cirkel som visar en förpacknings cirkulära resa.

Så hjälper vi dig!

Vi stöttar dig i ditt producentansvar

Vi ger dig stöd och support vid redovisning av förpackningsvolymer och andra frågor. Vi hjälper dig med din rapportering till Naturvårdsverket. Vi rådger och utbildar dig inom innovativ förpackningsdesign och klimatsmarta val för mer återvinningsbara förpackningar.

Förändringar i producent­­ansvars­­förordningen


Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar innebär bland annat att:

 • Insamlingsansvaret för hushållsförpackningar övergår från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024.
 • Alla hushåll ska ha tillgång till fastighetsnära insamling av sina förpackningar 1 januari 2027.
 • Alla producenter ska vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation senast 1 november 2023 och via den finansiera insamling, mottagning och återvinning av alla materialslag från och med 1 januari 2024.
 • Producentansvarsorganisationen ansvarar för att säkerställa rapportering till Naturvårdverket, betalning av den kommunala insamlingen, mottagning av förpackningar från verksamheter och återvinning av förpackningar av alla materialslag (papper, plast, metall, glas, trä och andra material så som textil, porslin och övrigt) på uppdrag av de anslutna producenterna.

Syftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. I förordningen finns även definierade mål för materialåtervinningsgrader fram till och förbi år 2030, samt nya mål kopplade till bland annat återanvändning och minskad nedskräpning samt mängden återvunnen plast i förpackningar.

Läs förordningen om producentansvar för förpackningar

 

Vad måste du som producent göra?


Redan idag har du som producent ett ansvar för att bidra till de nationella målen. Förordningen tydliggör att producenter endast får tillhandahålla förpackningar som går att återvinna eller återanvända. Från den 1 januari 2024 ska producenter också anlita eller tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation (PRO) för att ta hand om sina förpackningar – vilket Näringslivets Producentansvar har ansökt om att bli.

Sammanfattningsvis innebär den nya förordningen att du som producent har ett ansvar att:

 • Bidra till de nationella målen för materialåtervinningsgrad och förpackningsavfall.
 • Endast tillhandahålla förpackningar som kan återvinnas eller återanvändas.
 • Anlita eller tillhandahålla en producentansvarsorganisation (PRO) som tar hand om dina förpackningar.
 • Anmäla dig som producent till Naturvårdsverket innan förpackningarna tillhandahålls på den svenska marknaden.
 • Rapportera de volymer och antal förpackningar som tillhandahålls på den svenska marknaden.
 • Betala för insamlingen och återvinningen av dina förpackningar.

 

En hand tar ner en förpackning från en hylla i en matbutik.

Rapportering av förpackningsvolymer

Redovisning och rapportering

All rapportering och redovisning som rör 2023 sker via Förpackningsinsamlingen, FTI

Redovisning och rapportering för volymer kopplat till Näringslivets Producentansvar startar först 2024 och sker via vår kundportal.

 

Förpackningar av glas, papper och metall mot färgglada bakgrunder.

Förpackningsavgifter och priser

Avgifter för 2024

Näringslivets Producentansvar har valt att vara fullständigt transparanta. Vi redovisar alla våra förpackningsavgifter här på webben.

Har du några frågor som rör avgifterna är du varmt välkommen att kontakta oss.