Tre förpackningar på rad mot bakgrund i tre olika färger, en per förpackning

Om Näringslivets Producent­ansvar


Näringslivets Producentansvar är ett nystartat bolag och producentansvarsorganisation som hjälper dig som är producent av förpackningar att ta ditt producentansvar. Vi vill öka återvinningen i hela kedjan – var med på resan mot ett mer cirkulärt samhälle.

Fokus på cirkulära flöden och spårbar återvinning


Som producentansvarsorganisation har Näringslivets Producentansvar ambitionen att erbjuda alla producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj av samtliga materialslag som förordningen omfattar. Genom strategiska partnerskap med utvalda leverantörer av återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, avser vi att fortsätta driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning.

Vi har också en god grund i våra samarbeten med entreprenörer och leverantörer, som bygger på vår inarbetade infrastruktur och vår tidigare erfarenhet via FTI. Detta för att på bästa sätt bidra till de svenska materialåtervinningsmålen och målet om minskad nedskräpning.

Ägare av Näringslivets Producentansvar

 

                 Svensk Handel logotyp                  

 

Näringslivets Producentansvar ägs av fem branschorganisationer. Ägandeskapet syftar till att öka nyttan för branschorganisationernas medlemmar genom att möjliggöra både insyn och påverkan för anslutna producenter. 

 

Gräsäng med träd i motljus

Producenter anslutna till Näringslivets Producentansvar

Våra kunder

Vår kundbas sträcker sig över hela näringslivet – från dagligvaruhandeln till industri och tillverkning.

Hos oss går allting runt

Mer återvinning för pengarna

Vi på Näringslivets Producentansvar är inte vinstutdelande, hos oss går alla intäkter tillbaka in i systemet. Vårt fokus är att du som kund ska få så mycket återvinning som möjligt för din förpackningsavgift.

 

Hämta vår logotyp


(PNG)(EPS)

Behöver du vår logotyp i ett annat format? Vänligen kontakta oss.

 

Bakgrund


Regeringen beslutar om en ny förordning

Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär bland annat att alla producenter ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket från och med den 1 november 2023. Enligt förordningen övergår insamlingsansvaret för hushållsförpackningar från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024 och från 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar till återvinning fastighetsnära. Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationer, fortsatt för att bekosta insamling av förpackningar och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns. I och med det utökade producentansvaret inom EU kommer kostnaden för producenterna, dvs förpackningsavgiften, att öka kraftigt de kommande åren och kommer i förlängningen bäras av konsument som en del av produktens pris.

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka materialåtervinningen av förpackningar, minska mängden förpackningar och förpackningsavfall och säkerställa att förpackningsavfall tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

 

Nytt bolag bildas för att möta framtidens krav på ett utvidgat producentansvar

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. För att kunna möta utvecklingen har branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) tagit steget och bildat ett gemensamt bolag – Näringslivets Producentansvar i Sverige AB. Med dessa organisationer som ägare skapas en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter.

 

Bygger vidare på lång erfarenhet

Näringslivets Producentansvar bygger vidare på den expertis och erfarenhet som har utvecklats inom Förpackningsinsamlingen, FTI, under drygt 25 år. För producenter som idag är anslutna till FTI är målet en smidig och trygg övergång.

 

Godkänd producentansvars­organisation

Näringslivets Producentansvar är godkänd som producentansvarsorganisation av Naturvårdsverket. Som ansluten producent till Näringslivets Producentansvar uppfyller du därmed lagkravet i den nya förordningen.