En hand håller i en metallförpackning med sorteringsmärkning på.

Märk dina förpackningar


När du märker dina förpackningar med symboler för materialslag, hjälper du konsumenten att källsortera dem på rätt sätt. När samma symboler finns på förpackningarna som på återvinningsstationerna och i miljörum, blir det lättare att källsortera.

En nordisk märkning


Förpackningsmärkningen tillhör det gemensamma nordiska skyltsystemet för samtliga avfallsfraktioner. Skyltsystemet har tagits fram av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Danmark och Island och av producenter.

Säljer du förpackningar i flera nordiska länder? Notera att det kan finnas skillnader i användning mellan de nordiska länderna då justeringar har gjorts för att systemet ska anpassas till svenska förhållanden.

 

Stiliserad glasflaska, färgat glas Stiliserad glasflaska, ofärgat glas Stiliserad metallburk Stiliserad plastförpackning i form av en dunk Stiliserad bunt med tidningar Stiliserad pappersförpackning

Stiliserad glasflaska, färgat glas, svartvit Stiliserad glasflaska, ofärgat glas, svartvit Stiliserad plastförpackning i form av en dunk, svartvit Stiliserad bunt med tidningar, svartvit Stiliserad pappersförpackning, svartvit

Symbolerna


Ovan hittar du symbolerna som du kan använda för att märka dina förpackningar. Du laddar ner de cmyk-anpassade EPS-filerna genom att klicka på bilderna. Har du behov av andra format? Kontakta oss så hjälper vi dig!