Matvaror och förpackningar som åkt ut från en vält papperskasse.

Dina val är viktiga


En förpackning ska gå att återvinna om och om igen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att de designval som görs vid tillverkningen av nya förpackningar anpassas till den teknik som återvinningsanläggningarna använder.

Vi hjälper dig genom hela designprocessen med rådgivning, smarta tips, designmanualer och utbildningar. Du kan till och med få din plastförpackning testad för att se hur återvinningsbar den är.

Utbildning och rådgivning


De val som görs i designprocessen avseende materialval, lim, tryck och annat har stor påverkan på förpackningens omvandling till nya förpackningar. Vi hjälper dig att öka dina förpackningars återvinningsbarhet genom webbinarier och utbildningar i design för återvinning. Vi kan även hålla en workshop med ditt företag. Kontakta oss för personlig rådgivning kring hur dina förpackningar kan bli lättare att återvinna.

Fyra förpackningsmanualer i olika färger bredvid varandra.

Designriktlinjer för återvinning och cirkularitet

Förpackningsmanualer

Vi har förpackningsmanualer för materialslagen plast, papper, metall och glas. De är fyllda med konkreta rekommendationer och designriktlinjer kring utformning av återvinningsbara förpackningar. Manualerna innehåller bland annat information om hur olika materialval, färger och etiketter kan påverka en förpacknings återvinningsbarhet. Använd dem för att göra välgrundade val när du utformar din förpackning.

Manualerna finns tillgänglig för alla som är anslutna till Näringslivets Producentansvar. Kontakta oss på producer@npa.se så skickar vi ditt exemplar.

En hand håller i en förpackning med sorteringsmärkningar på.

Gör det lätt att sortera rätt

Märk din förpackning

Genom att tydlig märka din förpackning med symboler för materialslag, underlättar du för konsumenterna att källsortera rätt.