Matvaror i en kartong mot gul bakgrund.

Förpacknings­avgifter


Varje förpackning ska bära sin egen kostnad. Prissättningen ska vara transparent och rättvis. Kostnaden för att samla in och behandla en förpackning från en liten producent är samma som för en stor producent, därför betalar alla producenter som är anslutna till Näringslivets Producentansvar samma förpackningasvgift.

Insamling av förpackningar från hushåll kommer från och med 1 januari 2024 utföras av kommunerna och insamlingskostanden kommer att debiteras av Näringslivets Producentansvar. Insamlingen och återvinningen av förpackningar finansieras av förpackningsavgifter.  Näringslivets Producentansvar delar inte ut någon vinst till sina ägare – det du betalar används för att öka återvinningen i Sverige.

Tomma förpackningar mot en gul bakgrund med en grön återvinningssymbol i mitten.

Anslut dig till Näringslivets Producentansvar

Rådgivning

Vi hjälper dig genom hela återvinningskedjan. Som ansluten till oss erbjuder vi bland annat utbildning och rådgivning kring design för ökad materialåtervinning. Vi hjälper dig med dina förpackningars cirkulära resa och stöttar dig i ditt ansvar som producent. Tillsammans gör vi skillnad!

Aktuella förpacknings­avgifter


Alla producenter betalar en årsavgift på 2 500 kronor. Därefter tillkommer förpackningsavgifter baserade på redovisade kilo. Alla priser på denna sida anges exklusive moms. Lägsta totalbelopp för en producent är 3 000 kronor per kalenderår. I det ingår årsavgift och förpackningsavgifter.

Förpackningsavgifter för 2024


Förpackningsavgifterna för 2024 är bland annat baserade på nu kända vägledningar från Naturvårdsverket som anger hur mycket den kommunala insamlingen kommer kosta samt förordningens nya reglering kring hur producentansvarsorganisationerna ska ta emot förpackningsavfall från verksamheter. Naturvårdsverket kommer kvartalsvis meddela nya förutsättningar kopplat till bl. a. utbyggnad av kommunal insamling och de så kallade marknadsandelarna. Även nivån på ersättning till respektive kommun för deras insamlingssystem (återvinningsstationer, fastighetsnära insamling o.d.) uppdateras. Kostnaderna kan komma att ändras kvartalsvis och avgifterna kommer i så fall behöva anpassas.

Förpackningsavgifter – Privat bruk

Art.nr

Artikel

Avgift 2024
SEK/kg 
Material-
återvinning
 
3110 Pappersförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
3,90 ✔︎
3150 Pappersförpackningar begränsat alt.
ej förenlig med materialåtervinning
 
5,40 ✔︎
4110 Plastförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
7,60 ✔︎
4130 Plastförpackningar begränsat förenlig
med materialåtervinning
 
9,70 ✔︎
4150 Plastförpackningar ej förenlig med
materialåtervinning
 
11,00
5110 Aluminiumförpackningar förenlig med
materialåtervinning 
 
6,00 ✔︎
5120 Stålförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
11,40 ✔︎
6110 Glasförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
2,00 ✔︎
7110 Träförpackningar – engångs  10,00  
7115 Träförpackningar – i system för
återanvändning
 
0,05  
8110 Textilförpackningar  10,00  
8120 Keramikförpackningar  10,00  
8130 Förpackningar av övriga material  10,00  

Förpackningsavgifter – Annat än för privat bruk

Art.nr

Artikel

Avgift 2024
SEK/kg 
Material-
återvinning
 
3210 Pappersförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
0,05 ✔︎
3250 Pappersförpackningar begränsat alt.
ej förenlig med materialåtervinning
 
1,50 ✔︎
4210 Plastförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
0,05 ✔︎
4250 Plastförpackningar ej förenlig med
materialåtervinning
 
5,00
5210 Aluminiumförpackningar förenlig med
materialåtervinning 
 
0,05 ✔︎
5220 Stålförpackningar förenlig med
materialåtervinning
0,05 ✔︎
6210 Glasförpackningar förenlig med
materialåtervinning
 
2,00 ✔︎
7210 Träförpackningar – engångs  0,15  
7215 Träförpackningar – i system för
återanvändning
 
0,05  
8210 Textilförpackningar  0,05  
8220 Keramikförpackningar  0,05  
8230 Förpackningar av övriga material  0,05  

Betalning


Betala till Näringslivets Producentansvar på bankgiro: 5990-3443
Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE03 6000 0000 0006 7943 6502

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

 

Differentierade avgifter driver utvecklingen framåt


Differentierade avgifter innebär en lägre avgift för en förpackning som är designad för att kunna materialåtervinnas, än för en förpackning som är svår att materialåtervinna. En förpackning som är designad för att bli ny råvara ska ta del av den intäkt som den genererar efter sortering och återvinning. Tanken med differentierade förpackningsavgifter är också att skapa ett medel för att styra utvecklingen mot ökad materialåtervinningsbarhet. Du kan ta hjälp av oss för att designa mer hållbara förpackningar som är lättare att materialåtervinna.

Relaterad information och anvisningar


Vi uppdaterar just nu våra instruktioner och anvisningar – ny version finns på plats v. 50.

Vanliga frågor