Tomma förpackningar av olika materialslag mot en grön bakgrund.

Rapportering och redovisning av förpackningar


Om ditt företag har producentansvar, behöver ni enligt lag vara ansluten till en godkänd producentansvarsorganisation och genom den rapportera de förpackningsvolymer ni sätter på den svenska marknaden. Som ansluten till Näringslivets Producentansvar hjälper vi dig med din förpackningsredovisning och skickar din rapport till Naturvårdsverket. I vår kundportal hittar du smidiga och effektiva processer och system för rapportering.

Är du osäker på om ditt företag har producentansvar? Få svar under vanliga frågor på denna sida, eller kontakta oss.

Redovisning till Näringslivets Producentansvar


Som företag med producentansvar behöver ni redovisa förpackningsmängder för alla typer av förpackningar ni sätter på den svenska marknaden. Förpackningar som ska redovisas till Näringslivets Producentansvar är förpackningar av papper och kartong (inkl. wellpapp), plast, metall, glas (färgat och ofärgat), trä samt ”andra förpackningsmaterial” (tex keramik och textil). Dessutom behöver ni ange vilken ”typ” av producent ni är (t.ex. en fyllare) samt om förpackningarna som ni deklarerat är för privat bruk eller ej.

Rapportera till Naturvårdsverket


Om ditt företag har producentansvar, ska ni vara registrerade hos Naturvårdsverket och rapportera förpackningsvolymer till dem. Som ansluten kund till Näringslivets Producentansvar, sköter vi rapporteringen till Naturvårdsverket åt dig. Senast i mars varje år behöver du gå in på vår kundportal och godkänna de volymer som ska föras över till Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida

Beräkna förpackningsmängder


Det finns olika sätt att beräkna förpackningsmängder. Här är några förslag på olika beräkningsmetoder: utgå från försäljningsstatistiken, utgå från inköpta volymer av förpackningsmaterial, ta fram en egen beräkningsmodell eller ta fram en beräkningsmodell tillsammans med oss.

När ska du rapportera och redovisa


Du rapporterar till Naturvårdsverket en gång per år. Om du låter oss ta hand om rapporteringen, håller vi reda på datumet åt dig. När det gäller redovisning till Näringslivets Producentansvar, skickar vi ut redovisningsunderlag till dig varje månad eller kvartal beroende på hur stora förpackningsmängder du har.

 

Redovisningsperioder

I huvudsak gäller följande:

Kvartalsvis redovisning
Företag vars förpackningsavgifter understiger 120 000 kr/kalenderår redovisar kvartalsvis, månaden efter avslutat kvartal (dvs april, juli, oktober och januari), om inte annat avtalats.

Månadsvis redovisning
Företag vars förpackningsavgifter överstiger 120 000 kr/kalenderår redovisar månadsvis, efter månadsskiftet.

Näringslivets Producentansvar aviserar via e-post i god tid innan det är dags att redovisa.
Förpackningarna ska redovisas till Näringslivets Producentansvar senast den 25:e i månaden efter avslutad redovisningsperiod.

 

Datum för redovisning och betalning till Näringslivets Producentansvar

Redovisning till oss ska ske månadsvis eller kvartalsvis, senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens slut. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum, och redovisning som inte sker i tid debiteras med förseningsavgift enligt gällande avtal. Betalning som inte sker i tid, debiteras med ränta enligt gällande räntelag.

Redovisning Redovisa senast Betalas senast
Månadsvis Den 25:e påföljande månad 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 1 25 april 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 2 25 juli 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 3 25 oktober 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 4 25 januari påföljande år 30 dagar från fakturadatum

Relaterad information och anvisningar


Vi uppdaterar just nu våra instruktioner och anvisningar – ny version finns på plats v. 50.

Vanliga frågor