Integritetspolicy

Information om hur vi använder den data vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har.

 

Denna information samlar vi in

En personuppgift innefattar all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vilket förhållande du har med oss:

  • Om du kontaktar oss kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med denna kontakt. Dina kontaktuppgifter och information behandlas då kopplat till ditt ärende.
  • Om du är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer, behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och kommunicerar med dig i den mån det behövs för att administrera förhållandet med leverantören (denna kommunikation kan, komma att inkludera personuppgifter beroende på innehåll).

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder de uppgifter som beskrivs i ovan stycke i syfte att bedriva vår verksamhet. I detta arbete använder vi personuppgifter för följande ändamål:

  • För att hantera relationen med våra leverantörer, till exempel genom att:
    • Fullgöra avtal och andra rättsliga förpliktelser som vi har med dig. Eller för att tillvarata rättigheter, som följer av lag, domslut eller myndighetsbeslut.
    • Kommunicera med dig, om du är kontaktperson hos en av våra leverantörer , i syfte att fullgöra avtalet vi har med er och administrera relationen vi har med leverantören. Detta innebär kommunikation kring till exempel leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen) samt hantering av betalningar. Vi kommer även behandla dina kontaktuppgifter för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

 

Vi skyddar dina uppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med andra i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst.

De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner. Vi säkerställer en hög skyddsnivå för dina personuppgifter genom avtal. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (exempelvis leverantörer av IT-tjänster eller IT-system) i de fall det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss.

Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning med annat bolag) eller till exempel myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Vi bevarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet vi har med dig eller för andra nödvändiga ändamål, som att efterleva juridiska skyldigheter eller lösa tvister.

Bevarandeperioder kan variera, eftersom behoven kan variera för olika typer av data och sammanhang. Det är framför allt uppgifternas känslighet som avgör när uppgifter ska raderas. Ju känsligare uppgift, desto kortare tid bevaras den.

 

Läs vidare

Näringslivets Producentansvar i Sverige AB är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Om kakor


Vår webbplats använder kakor (cookies) – en liten textfil med information som lagras på din dator. Dessa används enbart för att underlätta ditt besök på hemsidan och för att vi ska kunna förbättra den.

Det går att använda informationen i kakan för att följa hur besökare surfar på vår webbplats.

Vi använder två typer av kakor:

  • Nödvändiga kakor och funktionskakor. Dessa ser till att webbplatsen fungerar när du surfar på den och möjliggör anpassningar. De sparar information om vad du gjort vid tidigare besök på webbplatsen, så att ditt nästa besök blir enklare och anpassat för dig.
  • Kakor för statistik. Dessa ger oss anonym statistik så att vi har möjlighet att göra förbättringar. Vi använder Google Analytics.

 

Samtycke krävs

Du väljer själv om du vill acceptera kakor eller inte. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare på en webbplats informeras om vad kakor används till. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

 

Om du inte gillar kakor

Om du inte vill ha kakor kan du välja att inte acceptera dem. När informationen om våra kakor dyker upp klickar du på “Hantera cookies” och gör därefter dina val. Du kan också ställa in din webbläsare till att automatiskt neka lagring av kakor eller att informera varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan dessutom tidigare lagrade kakor raderas. Se gärna webbläsarens hjälpsidor för mer information.