Gräsäng i motljus

Mot framtidens producent­ansvar


Näringslivets Producentansvar är en godkänd producentansvarsorganisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning – så att fler förpackningar ska kunna bli förpackningar igen. Vi erbjuder en heltäckande expertis i alla frågor som rör producentansvaret – från design för återvinning till redovisning, rapportering och lagkrav. Var med på resan mot ett mer cirkulärt samhälle.

Hitta användbar information i vår kundportal

Logga in i kundportalen

Kvinna som bär ett återvinningskärl med pappersförpackningar i.

Vilka är vi?

Näringslivets Producentansvar

Näringslivets Producentansvar är ett nytt bolag och godkänd producentansvarsorganisation som är bildat för att möta nya krav på producentansvaret för förpackningar. Den nya producentansvarsförordningen ställer högre krav på producenter med syfte att uppnå en högre grad av materialåtervinning.

Med branschorganisationer som ägare får bolaget en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter. Tillsammans driver vi utvecklingen mot cirkulära flöden – så att fler förpackningar ska kunna bli förpackningar igen.

Matvaror mot en gul bakgrund.

Vad innebär producent­ansvaret?

Producentansvaret för förpackningar

Alla företag som sätter en förpackning på den svenska marknaden har enligt lag ett producentansvar. Grundtanken med producentansvaret är att minska nedskräpning, minska mängden avfall och att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.