Beskedet från Naturvårdsverket innebär att producenter som redan har valt att ansluta sig till Näringslivets Producentansvar därmed uppfyller kravet i den nya förpackningsförordningen.  

− Vi är väldigt glada att beskedet nu har kommit från Naturvårdsverket, vi har väntat. Nu kan vi fullt ut fokusera på att fortsätta utveckla verksamheten för att på bästa sätt vara ett starkt stöd till våra anslutna producenter när det kommer till att uppfylla de nya, högre ställda, kraven i förordningen, säger Helena Nylén, VD på Näringslivets Producentansvar.  

Ansluta sig till Näringslivets Producentansvar 

Enligt förordningen ska alla producenter som sätter förpackningar på den svenska marknaden, från och med den 1 november 2023, vara anslutna till eller själva tillhandahålla en producentansvarsorganisation. Många har redan valt Näringslivets Producentansvar som sin PRO; men producenter som ännu inte gjort sitt val är varmt välkomna att kontakta Näringslivets Producentansvar för att ansluta sig. 

Nytt bolag som bygger på gedigen kompetens och erfarenhet

− Det händer mycket inom förpackningsområdet, och med den nya förordningen och annan lagstiftning kommer nya krav på producenter. Genom att ansluta sig till oss säkerställer producenter att de uppfyller kraven i den nya förordningen. Vi på Näringslivets Producentansvar erbjuder värdeskapande stöd i alla frågor som rör producentansvaret, så att vi tillsammans kan driva utvecklingen mot cirkulära materialflöden.  Vår tjänsteportfölj är hållbar och ansvarsfull, med fokus på att erbjuda spårbar och cirkulär materialåtervinning. Vi välkomnar alla producenter att ansluta sig till oss, säger Helena Nylén.  

Näringslivets Producentansvar bildades i januari 2023 och ägs av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Svensk Handel. Bolaget bygger på den erfarenhet och expertis som FTI har byggt upp under närmare 30 år och med branschorganisationerna som ägare får bolaget en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter. 

Välkommen att ta del av vårt erbjudande och ansluta dig till oss!