En skiss av anläggningen Site Zero, sedd uppifrån

Site Zero ökar andelen mottaget material som kan sorteras och återvinnas, från 47 procent upp till 95 procent. Antalet fraktioner som kan tas emot och återvinnas går från fyra till tolv och varje fraktion sorteras för sig för att bibehålla värdet i materialet. Anläggningens kapacitet är 200 000 ton plastförpackningar, vilket i stort motsvarar den volym plastförpackningar som sätts på den svenska marknaden.

Sammantaget innebär invigningen av Site Zero att i princip alla plastförpackningar som kommer in till Svensk Plaståtervinning nu kan återvinnas. Utöver att tekniken för ökad återvinning nu finns på plats, är en viktig förutsättning för en högre materialåtervinningsgrad att konsumenten källsorterar sina förpackningar och lämnar dem till återvinning.

– Med Site Zero har vi stakat ut en ny väg för plaståtervinningen och resten av Europa. Världen behöver följa efter, för att minska utsläppen från förbränning och behovet av ny fossil plast. Det är inte längre försvarbart att förbränna så mycket plast som vi gör eller smälta ner den till lågkvalitativa produkter som inte kan återvinnas igen, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.

Cirkulär återvinning för era förpackningar

Näringslivets Producentansvar arbetar för att på bästa sätt bidra till de svenska återvinningsmålen, bland annat genom utvalda leverantörer och samarbetspartners. Vi har därför ett strategiskt partnerskap med Svensk Plaståtervinning som leverantör av återvinningstjänster, och tillsammans driver vi mot en cirkulär återvinning.

Genom samarbetet med Svensk Plaståtervinning och Site Zero, kan Näringslivets producentansvar hjälpa producenter som sätter plastförpackningar på den svenska marknaden att uppfylla sitt producentansvar och sänka sitt klimatavtryck, samtidigt som behovet av fossil råvara minskar.

Läs pressmeddelandet från Svensk Plaståtervinning 

Läs mer om Site Zero hos Svensk Plaståtervinning


Fakta om Site Zero

  • Yta: 60 000 m2
  • Mottagningskapacitet: 200 000 årston av mixade plastförpackningar från hushåll
  • Sorteringshastighet: 1 000 förpackningar per sekund
  • Sorteringskapacitet: rigid PP, rigid HDPE, flexibel LDPE, flexibel PP, transparenta PET-tråg, transparenta PET-flaskor, färgade PET-flaskor, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av mixade Polyolefin-laminat samt metall och rejekt av icke-plast
  • Sorteringssensorer: 60 NIR-läsare (Near Infrared-sensorer), laser och kamerateknologi
  • Agglomereringskapacitet för: kemisk återvinning, kompositprodukter
  • System: helautomatiserad process, realtidsoptimering, artificiell intelligens
  • Total investering: ungefär 1 miljard SEK (2019–2023). Projektet har delfinansierats av Naturvårdsverket genom Klimatklivet (ca 207 miljoner SEK)